Regulamin

 1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu Powder.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom dokonywania wpisów na stronach społecznościowych i forum w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii, dodawania artykułów, a także komentowania artykułów umieszczanych w portalu.
 2. Administratorem portalu Powder.pl jest: F.H.U.”Bezprzerwy” Jan Olszyński ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków.
 3. Korzystanie z pełnych możliwości portalu możliwe jest tylko po uprzedniej rejestracji. Zarejestrowani użytkownicy uzyskują możliwość:
  •  
   • zamieszczania wpisów oraz dodawania tematów do forum
   • dodawania komentarzy pod artykułami
   • dodawania własnych artykułów
   • tworzenia własnych galerii oraz dodawanie zdjęć do galerii
   • dodawania filmów do portalu
   • prowadzenia własnych blogów
   • prowadzenia fotoblogów - za pomocą telefonu komórkowego lub emaila
   • wysyłania fotografii i filmików do portalu bezpośrednio z telefonu komórkowego
   • dodawania linków
   • umieszczanie prywatnych kamer internetowych na portalu
 4. Portal przeznaczony jest dla osób fizycznych. Rejestracja przedstawicieli firm lub marek jako użytkowników jedynie po uzgodnieniu z administracją portalu.
 5. Zarejestrowani użytkownicy portalu Powder.pl publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administracja portalu Powder.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach portalu.
 6. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na portalu  Powder.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, antyspołecznie i naruszających zasady Etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu  Powder.pl komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Powder.pl komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),  propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.) i propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.).
 10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu Powder.pl komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
 11. Użytkownicy nie mogą na stronach portalu zamieszczać nachalnych reklam.
 12. Powder.pl  zastrzega sobie prawo do usuwania treści, łamiących zasady niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na portalu  w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia regulaminu.
 13. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie portalu Powder.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez administratora portalu zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień  regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora portalu Powder.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
 14. Powder.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 15. Powder.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 16. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich artykułów, komentarzy i opinii, zdjęć i filmów na stronach portalu wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych mediach o ile nie zastrzegą inaczej.
 17. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Powder.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu

Organizator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Portal Powder.pl. Prowadzony przez F.H.U. Bezprzerwy Jan Olszyński ul. Zabłocie 20 30-713 Kraków
 2. konkurs rozpoczyna sie 15 marca 2013 roku.
 3. Koniec konkursu nastąpi 30 stycznia 2013 roku.

  II WARUNKI UCZESTNICTWA
 4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
 5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie www.powder.pl umieszczenie treści w społecznościowej częsci portalu takich jak:
  -Zdjęcia
  -Posty
  -Filmy Video
  -Artykuły
  -Relacje z wypraw w tym foto relacje lub Video relacje
 7. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust.6. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

 

 

Nasi partnerzy